Snímací zubní náhrady

Život přináší nejrůznější situace a bohužel i takové, které nejsou vůbec příjemné. Mezi ty opravdu hodně nepříjemné patří také ztráta zubů, která vede k řadě nesmírně závažných problémů. Ať již se jedná o nemožnost konzumovat většinu potravin nebo značné komplikace v navazování nových sociálních kontaktů v práci i v osobním životě, vždy dojde k celkové proměně mnoha aspektů každodenního života. Když už k takovéto životní situaci dojde, většina lidí se začne shánět po jejím řešení. To je samozřejmě možné, zubní náhrady (například all on 4) dnes již vypadají opravdu dobře, včetně snímacích náhrad.

Ztráta zubů a jak jí zabránit

O zuby může člověk přijít v zásadě dvěma způsoby. Můžete o ně přijít ve vteřině při úrazu, anebo dlouhodobým působením bakterií v ústní dutině. Ten první způsob není třeba nijak podrobně rozebírat, ten druhý si ale zaslouží bližší pohled. Zubní kaz nebo zánět dásní jsou způsobeny bakteriemi, které dokážou těžit z toho, že si dostatečně důsledně nečistíte zuby. Pokud nad zmíněnými problémy při prvních příznacích mávnete rukou a k akci vás posléze nerozhoupou ani zuby bolavé či dokonce jejich počínající viklání, dříve nebo později se se svými zuby rozloučíte. A přitom stačí tak málo: pravidelné čištění zubů a prostorů mezi nimi i co nejčastější vyplachování ústní dutiny. Těch několik minut, které touto preventivní činností denně strávíte, se vám bohatě vyplatí. S tímto tvrzením by asi souhlasil úplně každý, koho ztráta zubů postihla.

Zubní náhrady

V případě, že u vás ke ztrátě zubů dojde, je třeba začít řešit náhradu. Obecně platí, že zubní náhrada může být fixní, stejně jako může být využita snímací zubní náhrada. Ta může nahrazovat několik málo chybějících zubů, ale také může jít o snímací zubní náhradu celého chrupu. V současné době již moderní technologie a materiály dokážou vytvořit takové snímací zubní náhrady, které nahrazují chybějící zuby prakticky dokonale (z funkčního i estetického hlediska). Využívána je nejčastěji pryskyřice, anebo ještě lepší a také dražší keramika. Konstrukčně mohou být náhrady řešeny tzv. klasickým způsobem, kdy snímací náhrada spoléhá na zbylé zuby, na nichž je fixována a celá fixace je realizována velkou plochou fixační části náhrady, anebo méně robustní a na nošení příjemnější skeletový způsob. Rozhodně však současné snímací zubní náhrady nijak nepřipomínají staré známé klapačky. Současná moderní stomatologie je schopná vytvořit prakticky dokonalou iluzi vlastního chrupu. A platí to nejen pro zafixované náhrady, ale i pro ty snímací. Nevýhodou fixních náhrad je samozřejmě poměrně vysoká cena tohoto zákroku, ty snímací mohou však být levnější. Cena ale není jediným parametrem, podle kterého se rozhodovat o tom, zda volit fixní nebo snímací zubní náhradu. Konkrétní řešení vždy volí stomatolog podle konkrétní situace, potřeb a možností pacienta.