Viklavé zuby

Každý rodič má v paměti okamžik, kdy se jeho dítěti začal viklat první mléčný zub. Taková událost je důvodem k radosti a nezřídka kdy i k rodinné oslavě. Pokud se ale začne zub viklat dospělému, jemuž by zuby měly držet opravdu pevně, je to problém. Pokud i u sebe viklání zubů zpozorujete, je třeba okamžitě skočit do nejbližšího vhodného dopravního prostředku a vyrazit do stomatologické ordinace, následky mohou být totiž špatné.

 

Když se zuby viklají

Zuby jsou nejtvrdší částí lidského těla, rozhodně to ale neznamená, že bychom je měli v ústech navěky. Přijít o zuby není nikterak složité, nebezpečí, která na ně číhají jsou mnohá. Obecně platí, že chrup mohou rozviklat dvě věci, mechanický tlak a působení zánětu na úložná aparát zubu.

Zuby může poškodit úraz, ale stejně tak může přílišný tlak na zuby vyprodukovat např. i bruxismus, tj. noční skřípání zubů. Vazivovou tkáň, která zajišťuje pevné spojení zubu s čelistí, ale může narušit i rozvinutý zánět v podobě paradontózy.

Za normálních okolností drží tato tkáň zub velmi pevně a možný je pouze minimální, resp. prakticky neznatelný pohyb. Kdykoliv se objeví pohyb jakkoliv většího rozsahu, je to znamení problémů. Viklavé zuby totiž znamenají jediné: reálně hrozí jejich vypadnutí.

Jak řešit problém s viklavými zuby

Jediné správné řešení už ve skutečnosti bylo v předchozím textu zmíněno: vyhledat lékaře. Můžeme si ale říct, co konkrétně vás u něj pravděpodobně čeká. Záleží samozřejmě na tom, co viklání zubů původně způsobilo. Pokud to byl úraz, zubař zhodnotí rozsah poškození a posoudí, zda zub na svém místě vydrží i nadále, či nikoliv.

V případě, že je za viklání zodpovědná paradontóza či zánět, bude třeba pokusit se odstranit příčinu, tj. zbavit se bakterií, které problémy způsobují. K tomuto cíli vede jediná cesta, kterou je pravidelné a pečlivé čištění zubů a obecně hygiena ústní dutiny, která zahrnuje i čištění špatně přístupných prostorů mezi jednotlivými zuby či používání ústní vody po každém jídle nebo konzumaci sladkého nápoje. Samozřejmostí by měla být skoncování s kouřením či nadměrné konzumace alkoholických nápojů. U těžších případů člověka asi nemine ani aplikace antibiotických gelů.

Pokud ale člověk přijde ukázat do stomatologické ordinace své viklavé zuby příliš pozdě, je možné, že ani stomatolog již nebude schopen zuby zachránit. Potom nezbývá nic jiného, než zuby se smířit s tím, že člověku pomohou už jen zubní náhrady (například All on 4 metodou). Útěchu mu budiž fakt, že dnešní zubní náhrady jsou natolik kvalitní, že původní zuby nahradí z funkčního i estetického hlediska prakticky dokonale. Není to ale zadarmo a kromě nutnosti absolvovat v zubařském křesle komplexní zákrok je třeba počítat i s nemalými finančními výdaji.